den 24 april 2024 Sitemap Print
 Sök
Välkommen
Om oss
Nyheter
Galleri
Länkar
Kontakt
Lastpallar
Pallkragar
Special emballage
Specialpall & Lådor
Wellemballage
Mellanlägg & Lock
Sträckfilm & Insatshuvar
Band & Kantskydd
Lagertillbehör
Plastpallar & Lådor
Rostskyddslösningar
Kabeltrummor
Vi köper ert överskott
Erbjudande

Nu säljer vi också rostskyddsemballage!

Korrosion är en ständig, kostsam fiende till metall, särskilt när metallprodukter förpackas för lagring och transport. Vi har lösningen, som normalt skyddar produkten upp till 24 månader. Cortec VpCI-teknologin, med kemiskt absorberande molekylskikt, ger bästa korrosionsskydd för metaller. Du slipper oljor, sprayer m.m , som är omständigt, dyrt och inte särskilt trevligt för personalen att hantera. Vi har lösningen. Våra diplomerade säljare hjälper dig gärna.

Kontakta oss för mer information.

         

VpCI = Vapor Phase Corrosion Inhibitor (Flyktiga ångfaskorrosionsinhibitorer VCI)

  Klicka för att förstora bilden!TriboTec VpCI (VCI) består av polära organiska eller oorganiska föreningar med katodisk och  anodisk skyddsverkan. De avgår som ånga (sublimerar) från den aktuella VpCI- bäraren, mättar det slutna luftutrymmet och kondenserar på metallytor som en  osynlig, monomolekylär film. På så sätt når de skyddande ämnena även  svåråtkomliga ställen.
Den monomolekylära filmen på metallens yta neutraliserar de elektrokemiska processer som annars leder till korrosion.
TriboTec VpCI (VCI) är tillverkad enligt ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 9001. Produkterna är fria från nitriter som klassas som hälsoskadliga (cancerogena), tungmetaller, halogener, silikoner och andra ämnen som måste deklareras. TriboTec VpCI (VCI) är biologiskt nedbrytbar.

VpCI = Vapor Phase Corrosion Inhibitor (Flyktiga ångfaskorrosionsinhibitorer VCI)

  Klicka för att förstora bilden!TriboTec VpCI (VCI) består av polära organiska eller oorganiska föreningar med katodisk och  anodisk skyddsverkan. De avgår som ånga (sublimerar) från den aktuella VpCI- bäraren, mättar det slutna luftutrymmet och kondenserar på metallytor som en  osynlig, monomolekylär film. På så sätt når de skyddande ämnena även  svåråtkomliga ställen.
Den monomolekylära filmen på metallens yta neutraliserar de elektrokemiska processer som annars leder till korrosion.
TriboTec VpCI (VCI) är tillverkad enligt ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 9001. Produkterna är fria från nitriter som klassas som hälsoskadliga (cancerogena), tungmetaller, halogener, silikoner och andra ämnen som måste deklareras. TriboTec VpCI (VCI) är biologiskt nedbrytbar.

 

VpCI = Vapor Phase Corrosion Inhibitor (Flyktiga ångfaskorrosionsinhibitorer VCI)

  Klicka för att förstora bilden!TriboTec VpCI (VCI) består av polära organiska eller oorganiska föreningar med katodisk och  anodisk skyddsverkan. De avgår som ånga (sublimerar) från den aktuella VpCI- bäraren, mättar det slutna luftutrymmet och kondenserar på metallytor som en  osynlig, monomolekylär film. På så sätt når de skyddande ämnena även  svåråtkomliga ställen.
Den monomolekylära filmen på metallens yta neutraliserar de elektrokemiska processer som annars leder till korrosion.
TriboTec VpCI (VCI) är tillverkad enligt ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 9001. Produkterna är fria från nitriter som klassas som hälsoskadliga (cancerogena), tungmetaller, halogener, silikoner och andra ämnen som måste deklareras. TriboTec VpCI (VCI) är biologiskt nedbrytbar.

 

VpCI = Vapor Phase Corrosion Inhibitor (Flyktiga ångfaskorrosionsinhibitorer VCI)

  Klicka för att förstora bilden!TriboTec VpCI (VCI) består av polära organiska eller oorganiska föreningar med katodisk och  anodisk skyddsverkan. De avgår som ånga (sublimerar) från den aktuella VpCI- bäraren, mättar det slutna luftutrymmet och kondenserar på metallytor som en  osynlig, monomolekylär film. På så sätt når de skyddande ämnena även  svåråtkomliga ställen.
Den monomolekylära filmen på metallens yta neutraliserar de elektrokemiska processer som annars leder till korrosion.
TriboTec VpCI (VCI) är tillverkad enligt ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 9001. Produkterna är fria från nitriter som klassas som hälsoskadliga (cancerogena), tungmetaller, halogener, silikoner och andra ämnen som måste deklareras. TriboTec VpCI (VCI) är biologiskt nedbrytbar.