den 20 maj 2024 Sitemap Print
 Sök
Välkommen
Om oss
Nyheter
Galleri
Länkar
Kontakt
Lastpallar
Pallkragar
Special emballage
Specialpall & Lådor
Wellemballage
Mellanlägg & Lock
Sträckfilm & Insatshuvar
Band & Kantskydd
Lagertillbehör
Plastpallar & Lådor
Rostskyddslösningar
Kabeltrummor
Vi köper ert överskott
Erbjudande

Vi köper ert överskott


Vi köper gärna ditt överskott. Du har kanske obalans i flödet, så att du får överskott på en viss typ av pall eller pallkrage. Eftersom vi köper emballaget färdigsorterat och kontrollerat hos dig, betalar vi ett högre marknadspris, då vi slipper onödiga lagrings- och transportkostnader. Du får en skriftlig beställning samt fraktsedel från oss, med alla uppgifter om hämtningsdag och leveransanvisningar. Efter att vi har hämtat godset, emotser vi en faktura från er på 30 dagar netto. Kontakta oss för aktuella marknadspriser på ert emballage.

Våra leverantörer och kunder finns över hela landet. Vi lämnar gärna referenser, om ni så önskar. Låt ert emballage bli vårt uppdrag. Vi köper:

Lastpall godkänd EUR-pall (min. 100 st)
Lastpall Engångs 1200x800 (min. 300 st)
Lastpall Halvpall 800x600 tätt däck (min. 100 st)

Lastpall icke godkänd B-pall (min. 100 st)
Lastpall Special efter överenskommelse.
Pallkrage till hel & halvpall (min. 50 st)


Vi följer SIS-normen beträffande sortering av EUR-pallar, men vi önskar alltid en noggrann genomgång av sorteringsrutiner med er personal, vid första köpet.

Ni kan enkelt följa vår SORTERINGSANVISNING, för att undvika eventuella misstag.
Ni kan också gå in på avsnittet
REGLER & ANVISNINGAR, för att söka svar på frågor.


SORTERINGSANVISNING

EUR-pall Godkänd

För att en EUR-pall skall vara godkänd, skall följande uppfyllas:

* Pallen skall vara i 22 mm virke, och detta får inte vara fullt av bark eller vankanter. Klossarna skall vara 6 st 145x100x78 samt 3 st 145x145x78. Inga små klossar som t.ex på en Engångspall, eller på "falska" importpallar.

* Märkningen på hörnklossarna och på minst en mittkloss, skall vara läsbar. Om så inte är fallet, skall den repareras, eller sorteras som B-pall. Den vänstra klossen visar tillverkningsland, mittklossen licensnr från tillverkaren eller reparatören, och högerklossen skall vara stämplad EUR, med en oval cirkel runt om.

* Pallen skall vara hel och trafikduglig. Vissa smärre defekter godkänns. Pallar som har bräder med små sprickor, märken efter stötar eller med vädergrånad, skall inte sorteras bort. Det får inte finnas klossar som är spruckna rakt igenom, utan endast mindre urflisning får förekomma. Man brukar ha som riktvärde, att endast så mycket får saknas av en bräda eller kloss, att endast ett spikhål syns.

* Pallen skall vara ren, dvs det får inte finnas färg, olja eller dylika föroreningar på pallen. Rensa bort påhäftad plast och liknande. Klossarna får ej vara övermålade eller sprayade.

B-pall icke godkänd

Används till export och till kunder som ej är med i pallpoolen. Sortera 17-18/stuv.

* B-pall består oftast av den utsorterade EUR-pallen, som inte uppfyller kriterierna för att vara en godkänd pall. Den skall dock ändå vara HEL, och det får inte förekomma att någon kloss eller bräda på pallen saknas.

* Pallen skall hålla måttet 1200x800x22 mm. det behöver inte finnas några stämplar på klossarna, och pallen får inom rimliga gränser vara förorenad. Borsta dock bort lös förorening, som t.ex cement eller grus/jord. Urflisning av klossar och bräder till cirka 20% är OK, men inga bräder får vara knäckta. Pallen skall vara trafikduglig och tåla en last på max 1000 kg.

* Ifall ni har en kraftig pall 1200x800x22 mm, som aldrig varit en EUR-pall (s k industripall), så går den också bra att sortera in som B-pall.

Engångspall

Används till lättare gods (max 600 kg). Sortera 20 st /stuv.

* Engångspallen skall vara 1200x800 och med minst 16mm´s virkestjocklek. Det går bra att sortera in 16-19mm i samma stuvar. Däcksbräderna (lastytan) skall ha minst 5 st bräder, 75 mm breda eller mer.

* Det förekommer ibland att man får in pall, som avviker i måtten - kolla noga så att det är rätt format.
Klossar varierar på denna pallen. Både trä- och spånkloss, såväl rund som fyrkantig är tillåten.

Halvpallar

* Halvpallar förekommer i väldigt många olika utföranden. Vi återköper den kraftigare sorten (16-22 mm). Sorteras 25/stuv, saxas i varandra och bandas ihop till 50 st /pallplats.

* Sortera täta halvpallar för sig, (lastytan har heltäckt däck). Pallen skall vara uppbyggd på klossar. Sortera bort regelpall. Har du stort flöde - kontrollera med Trecon först, för vidare instruktioner.

Pallkragar

*
Pallkragar lägger du 50-100 st/pall, och bandar helst med stålband.

* Kontrollera gångjärnen så att de ej är trasiga. Endast mindre urflisning av virket får förekomma. Har du stort flöde, kan det vara lönt att sortera omärkta kragar för sig. Kontrollera med Trecon för vidare instruktioner.

Kontopall

* Har du överskott via pallpoolen? ASG, BTL och SJ. Vi köper till högsta dagspris.

REGLER & ANVISNINGAR

Krav på EUR-pallar:

Antal Benämning Mått i mm

2 Däckskantbräda 1200x145x22 mm
1 Däcksmittbräda 1200x145x22 mm
6 Kloss 145x100x78 mm
2 Bottenkantbräda 1200x800x22 mm

2 Däcksmellanbräda 1200x100x22 mm
3 Regelbräda 800x145 22 mm
3 Kloss 145x145x78 mm


Lastgränser
Pall tillverkad enligt denna standard är avsedd för:
- en godtycklig last på 1000 kg
- en likformigt fördelad last på 1500 kg
- en ytterliggare last på 4000 kg från ovanpå staplade pallar, då pallarna vilar på hela ytorna (plan yta).

Fuktkvot
Vid tillverkningen skall virkets fuktkvot vara max 20%.

Vankanter
Vankanter tillåts inte på klossar, regelbräder, bottenmittbräder, eller däckskantbräder och bottenkantbräders ytterkanter. På övriga virkesstycken tillåts två vankanter, under förutsättning att de dels är barkfria, dels inte är bredare än 15 mm och att de är på brädernas ovansida i pallen.

Missfärgning
Lättare blånader och vädergrånad får förekomma. Missfärgning på grund av dåliga lagrings och torkningsförhållande tillåts inte.

Märkning av EUR-pall
EUR-pallar är alltid märkta på långsidornas tre klossar. Vänsterklossen märks med lands beteckning. Mittklossen med tillverkarens identitetsnummer. Högerklossen med EUR omgivet av oval cirkel.

EUR-pallar tillverkade i flera europeiska länder, som håller ovanstående kvalitet är godkända. Ex.vis:

NS Nederländerna
PKP Polen
SNCF Frankrike
VR Finland
ÖBB Österrike
B Belgien
CD Tjeckien
CSD fd Tjeckoslovakien
DR fd Östtyskland
FS Italien
MAV Ungern

NSB Norge
SBB Schweiz
SZ Slovenien
ZSR Slovakien
EPAL European Pallet Association
BRB Storbrittanien
CFL Luxemburg
DB Tyskland
DSB Danmark
JZ fd Jugoslavien


Importpallar
Östeuropeiska lastpallar av växlande kvalitet importeras tyvärr idag, av mindre nogräknade importörer. Ofta håller dessa pallar inte alls de krav som finns, utan är s k "piratkopior". Kontrollera därför noga, så att ni inte medverkar till att dessa pallar kommer in i pallsystemet. Med de krav som nu ställs på företagen, att kvalitetssäkra sin produktion, får det ses som en ringa åtgärd att använda certifierade lastpallar.